Examene/Verificări

EXAMENE Sem. 2

   ROMĂNĂ - ENGLEZĂ (1,2,3)

              DREPT- Buzău 

                 Anul 1 

   AGRICULTURĂ -Buzău 

                 Anul 1

            DREPT - Galați

                  Anul 1

                  Anul 2

                  Anul 3

 

VERIFICĂRI Sem. 2

             DREPT- Buzău 

                Anul 1

           DREPT - Galați

                Anul 1

                Anul 2

                Anul 3