Centrul pentru Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă

De ce ID/IFR ?

Image

 

Studenții beneficiază de următoarele avantaje:

  • Reducerea costurilor legate de chirie sau de şederea în localitatea unde studiază. Posibilitatea de a alege o programă de studiu a unei școli dintr-o altă localitate, fără a fi nevoie de relocare pentru a urma cursurile respective.
  • Posibilitatea de a lucra în timpul studiilor, indiferent de localitatea unde studiază.
  • Depășirea problemei incapacitatății de a participa la prelegeri tradiţionale, din cauza unei probleme fizice permanente sau temporare, ori din cauza unor anumite afecțiuni.
  • Auto-organizarea timpului de studiu.

REZULTATE ADMITERE SEPTEMBRIE 2021

Image

ANUNȚ IMPORTANT

ÎNSCRIERILE LA SPECIALIZAREA AGRICULTURĂ - IFR - LA BUZĂU CONTINUĂ PÂNĂ ÎN DATA DE 30 SEPTEMBRIE 2021.
TAXA DE ÎNSCRIERE SE VA ACHITA PRIN VIRAMENT BANCAR ÎN CONTUL RO75TREZ30620F330500XXXX, 
COD FISCAL 3127522, BENEFICIAR UNIVERSITATEA ,,DUNĂREA DE JOS" DIN GALAȚI. PE FORMULARUL DE PLATĂ SE VOR MENȚIONA: NUME ȘI PRENUME, CNP, SPECIALIZAREA PENTRU CARE DEPUNEȚI DOSARUL (AGRICULTURĂ-IFR-BUZĂU).