Metodologia de organizare a programelor de studiu ID/IFR