Procedura înscriere anii II-IV

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II–VI la forma de finanţare TAXĂ, formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă

 

 1. Studenţii sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 - 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
 1. Studenţii trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultăţii pentru a identifica domeniul/programul de studii,  grupa şi subgrupa din care fac parte, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor academice la sfârşitul anului universitar anterior, date necesare pentru următorii paşi ai procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Studenţii completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
 • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, le transmit prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii;
 • documentele ridicate în format tipărit de la facultate, le depun la secretariatul facultăţii.
 1. Secretariatul se asigură de corectitudinea datelor menţionate în documentele de mai sus şi înregistrează în sistemul informatic UGAL numărul Actului adiţional pentru anul universitar 2021/2022. După înregistrare, Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022 se ştampilează de către secretariat. Studentului i se înmânează, cu prima ocazie care va face posibilă interacțiunea față în față, un exemplar al Actului adiţional, i se vizează carnetul de student şi legitimaţia de transport pentru reducere/ gratuitate la transport.
 1. După completarea Fişei de înscriere şi a Actului adiţional pentru anul universitar 2020/2021, studenţii achită prima tranşă din taxa de şcolarizare (50% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022).
 • documentele descărcate de pe pagina web a facultăţii, le transmit prin e-mail la adresa de contact menţionată pe pagina web a facultăţii;
 • documentele ridicate în format tipărit de la facultate, le depun la secretariatul facultăţii.

Taxele de studii se achită până la data de 15.10.2021 și se pot achita:

 1. Fizic:
 • numerar și POS pentru toate facultățile la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sala U13 (parter), precum și la sediul Facultății de Inginerie din Brăila;
 • POS pentru facultățile:  SIA, ACIEE, SJSP.
 1. On-line folosind următoarele coordonate:
 • cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • cod fiscal 3127522;
 • beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • la explicația plății se va menționa: Nume și prenume student, CNP, Taxa de școlarizare, licență/ master, cu frecvență/ la distanță/ cu frecvență redusă, Facultatea.

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.ugal.ro, secțiunea Studenți, Taxe, Taxe școlarizare.

Studenţii pentru care s-a stabilit o taxă de şcolarizare diferită de cea standard prezintă la casieria Universităţii Actul adițional și bonul eliberat de către Secretariat, care precizează cuantumul taxei pentru anul universitar 2021/2022 şi valoarea primei tranşe.

 1. Secretariatul eliberează studenţilor, la cerere, adeverinţe care atestă că au parcurs procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
 1. Studenţii care au precazare în cămin se cazează cu adeverinţa care atestă calitatea de student înscris în anul universitar 2021/2022.

 

Notă: Studenţii din anii II-VI îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat prima tranşă din taxa de şcolarizare.

Act adițional

Fișa de înscriere

Ghidul studentului

 

           Ghidul studentului  2021-2022

 

           Conturi Teams

             student.ugal.ro 

     

 

              

         Conturi MOODLE

                 iddmoodle.ugal.ro

   

 

      Studenții din anul I de la specializările ID/IFR ne pot contacta pe adresa deAceastă adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0730.290.769  pentru conturile de utilizator.

  Toți studenții trebuie să-și actualizeze conturile cu adresele  personale de e-mail pentru a putea primi notificări in timp real!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

student.ugal.ro

Cont student UGAL