Procedura înscriere anii II-IV

Uncategorised Accesări: 229

Procedura obligatorie privind înscrierea în anul universitar 2021/2022, a studenților din anii II–VI la forma de finanţare TAXĂ, formele de învăţământ cu frecvenţă, la distanţă şi cu frecvenţă redusă

 

  1. Studenţii sunt invitaţi în perioada: 30.09.2021 - 08.10.2021 la Secretariatul facultăţii la care au fost admişi, în sediul special amenajat, pentru parcurgerea procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Documentele necesare pentru înscriere se găsesc: pe pagina web a universității sau a facultății la care a fost admis sau la sediul special amenajat pentru înscrieri.
  1. Studenţii trebuie să consulte avizierul/pagina web a facultăţii pentru a identifica domeniul/programul de studii,  grupa şi subgrupa din care fac parte, situaţia şcolară şi forma de finanţare obţinută după evaluarea performanţelor academice la sfârşitul anului universitar anterior, date necesare pentru următorii paşi ai procedurii de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Studenţii completează, semnează și transmit Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022, după cum urmează:
  1. Secretariatul se asigură de corectitudinea datelor menţionate în documentele de mai sus şi înregistrează în sistemul informatic UGAL numărul Actului adiţional pentru anul universitar 2021/2022. După înregistrare, Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022 se ştampilează de către secretariat. Studentului i se înmânează, cu prima ocazie care va face posibilă interacțiunea față în față, un exemplar al Actului adiţional, i se vizează carnetul de student şi legitimaţia de transport pentru reducere/ gratuitate la transport.
  1. După completarea Fişei de înscriere şi a Actului adiţional pentru anul universitar 2020/2021, studenţii achită prima tranşă din taxa de şcolarizare (50% din taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2021/2022).

Taxele de studii se achită până la data de 15.10.2021 și se pot achita:

  1. Fizic:
  1. On-line folosind următoarele coordonate:

Cuantumul taxei de școlarizare pentru fiecare facultate se găsește pe site-ul universității www.ugal.ro, secțiunea Studenți, Taxe, Taxe școlarizare.

Studenţii pentru care s-a stabilit o taxă de şcolarizare diferită de cea standard prezintă la casieria Universităţii Actul adițional și bonul eliberat de către Secretariat, care precizează cuantumul taxei pentru anul universitar 2021/2022 şi valoarea primei tranşe.

  1. Secretariatul eliberează studenţilor, la cerere, adeverinţe care atestă că au parcurs procedura de înscriere în anul universitar 2021/2022.
  1. Studenţii care au precazare în cămin se cazează cu adeverinţa care atestă calitatea de student înscris în anul universitar 2021/2022.

 

Notă: Studenţii din anii II-VI îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă au parcurs integral procedura obligatorie de înscriere: au completat Fişa de înscriere şi Actul adiţional pentru anul universitar 2021/2022 şi au achitat prima tranşă din taxa de şcolarizare.

Act adițional

Fișa de înscriere

Tipărire