Înscrierea în an și semnarea contractelor de studiu

Procedura de înscriere în anul universitar 2020/2021 

 

      Înscrierile candidaţilor admişi pentru anul I (sesiunea septembrie) vor  avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice (str.  Domnească, nr. 111) şi la sediul Facultății de Litere (str. Domnească, nr. 111), în perioada 24.09.2020-25.09.2020, după următorul program: 9:00-16:00.

        După încheierea contractului:

 • Candidații admişi la forma de învățămînt ID/IFR vor achita tranşa I in cuantumul taxei de şcolarizare.
 • Cuantumul taxei de școlarizare este 3000 lei pentru ID/IFR .

    Taxa de școlarizare se poate achita (numerar și POS) la sediul Universităţii din str. Domnească nr. 47 (corpul U), sau online folosind următoarele coordonate:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați;
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului admis, specializarea și forma de învățământ (ID/IFR), nr. legitimației de concurs, taxă de școlarizare – tranșa I.

        Studenţii din anul I îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de înmatriculare/taxa de școlarizare.

Cerere înscriere 2020

Contract de studii ID-IFR și anexă 2020

În atenția candidaților declarați admiși la învățământ cu frecvenţă redusă  care doresc înscrierea prin corespondență sau e-mail

        Înscrierea studenţilor din anii II – IV, în anul universitar 2020-2021studii universitare de licenţă (ID/IFR) vor avea loc la sediul Facultăţii de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice și la sediul Facultății de Litere, din strada Domnească, nr. 111, în perioada 25.09.2020 - 01.10.2020, după următorul program:

 • Luni - Vineri între orele 09:00 - 15:30
 • Sămbătă şi Duminică între orele 09:00 - 15:30

        Taxa de şcolarizare se poate achita în corpul D din str. Domnească nr. 111 (numerar și POS), sau online folosind următoarele coordonate:

 • Cont IBAN RO75TREZ30620F330500XXXX deschis la Trezoreria Galați;
 • Cod fiscal 3127522;
 • Beneficiar Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați.
 • La explicația plății se vor menționa: numele și prenumele candidatului, CNP, facultatea, forma de învăţământ (zi, FR), taxă de școlarizare – tranșa I.

  Studenţii îşi păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere: au completat Fişa de înscriere, Contractul de studii pentru anul universitar 2020/2021 şi au achitat taxa de scolarizare.

Cerere înscriere 2020

Act aditional 2020


        Formularele pot fi depuse pe e-mail, în format PDF, cu semnătura

candidatului, la următoarele adrese:
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Facultatea de Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice) 
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. (Facultatea de Litere) 

   


Tipărire   Email