Taxe de şcolarizare pentru anul I - 2020-2021

 

Nr. crt. Facultatea Studii universitare de licență ID / IFR
1 Litere 3.000 lei
2 Ştiinţe Juridice, Sociale şi Politice 3.000 lei