Metodologie admitere ID/IFR

(actele necesare pentru dosarul de înscriere)

 

                                                                                                      Plata taxei de înscriere