Înscrierea în anul I de studiu

Înscrierea în anul I a candidaților admiși în Sesiunea Iulie 2021

 

                   

                          Procedura privind înscrierea în anul I de studiu a candidaților admiși la forma de învățamânt ID/IFR.

                                                                           Cerere înscriere 2021

                                                                          Contract de studii ID-IFR 2021

 

*Studenții din anul I își păstrează calitatea de student NUMAI dacă parcurg procedura de înscriere : au completat fișa de înscriere , contractul de studii pentru anul universitar 2021-2022 și au achitat avansul la tranșa 1 din taxa de școlarizare.

 

                                                                    

      

 


 

   


Tipărire   Email