Criteriile de admitere în anul universitar 2020-2021 la ciclul de studii universitare de licenţă 
forma de ÎNVĂŢĂMÂNT LA DISTANŢĂ / ÎNVĂŢĂMÂNT CU FRECVENŢĂ REDUSĂ

 

crt. Facultatea Domeniul de licenţă Programul de studii Forma de învăţământ Durata studiilor Criterii de admitere
1. LITERE LIMBĂ ŞI LITERATURĂ Limba şi literatura română - Limba şi literatura engleză   ID 3 ani Media examenului de bacalaureat. 
2. ȘTIINȚE JURIDICE, SOCIALE ȘI POLITICE DREPT Drept IFR 4 ani

Media finală de admitere se calculează din:

  • 50%  media de la examenul de bacalaureat;
  • 50%  media multianuală din liceu.

 

 

 Criteriul de departajare pentru candidaţii cu medii egale:

nota la proba scrisă la Limba şi literatura română de la examenul de bacalaureat.